Create an account


Check for new replies

#1
Od ostatniej aktualizacji minął ponad tydzień, wiele osób pytało co dalej, cały czas pracowałem nad tym aby móc napisać coś więcej , poniżej przedstawiam wszystkie zmiany które dokonałem na serwerze.

Zmodyfikowany monster system, ktory potrafil zaskoczyc niejednego gracza poprzez nieregularne rzucanie czarami.

Naprawiony blad zwiazany z blokowanie spawnu monstera gdy gracz znajduje sie w obszarze ekranu na innym poziomie.
Naprawiony blad w Kick systemie ktory wyrzucal graczy podczas pojedynku jesli on nie ruszal sie przez wiecej niz 30 minut.
Naprawiony Rope system ktory pozwalal na ropanie monstera z nizszego poziomu.
Naprawiony Bless system ktory wykluczal dzialanie Amulet of Life lub Salvation.
Poprawiona powazna luka w Parcel system ktora pozwalala wykorzystac parcel jako tzw 'przenosne depo'.
Poprawiona luka w Cap systemie ktora pozwalala na kupywanie przedmiotow bez utraty capa.'.
Poprawiony blad ze zgonami na PvP arenie'.
Poprawiona luka w systemie zombie event ktora powodowala crash'.

Modyfikacja nagrod w Task-systemie.
Dodana zostala komenda !join zombie, dzieki niej mozecie dolaczyc do eventu bez pospiechu tylko wtedy gdy nie macie skulla i pz.
Dlugo wyczekiwana lecz dopracowana arena Player vs Monster w ktorej mozecie sprawdzic swoje sily potwora nie ponoszac zgona.
Specjalny server save ktory zapisuje graczy oraz domki co 3 minuty bez jakichkolwiek odczuc w grze.


[PACC] - Strange Necromancer ktory sprzedaje Amulet of Salvation, zostal poprawiony
[PACC] - Arkhothep sprzedajacy Amulet of Life (25 gold nuggets)
[PACC] - Dodany nowy respawn Ghazbarana ktory znajdziecie nie daleko Tharra , wiecej informacji w naszych poradnikach na forum
[PACC] - Hawker skupuje silver key za kwote 2 gold nuggets
[PACC] - Summonowanie Lind Worm za pomoca Hydra egg tylko dla graczy Premium oraz wykonany 'Dragon Scale Legs' quest.
[PACC] - Lord Raziele znajdujace sie na drodze do Strange Necromancer
[PACC] - Zwiekszony experience za bossa 'Grolram'
[PACC] - Nowy respawn 'Old Widow'
[PACC] - Dlugo wyczekiwany quest na 'Native armor', Wymagany + 850 lvl

[ROOK] - Rookgard na nim pojawil sie nowy quest w ktorym mozna zdobyc Power bolta oraz Boots of Haste.
[ROOK] - Leczniczy czar 'exura gran' rowniez dostepny dla Rookstayerow.


[FACC] - Zwiekszona cena za kazdego blessa wynosi teraz ona 12.5 gold nuggets (1250cc)
[FACC] - Zmieniona lokalizacja Dragon Scale Legs quest
[FACC] - W miescie Gotti pojawily sie rzadko spotykanie na facc Green Dragon God Hatchlingi.
[FACC] - Quest ktory znajduje na 'Mystic island' w ktorym mozna zdobyc silver mace.
[FACC] - Trzy nowe domki z trainerami na poludnie od City depot.
[FACC] - Red overlordy w podziemiach miasta City.

[WEBSITE] - Zakladka 'Monsters' jest alfabetycznie sortowana.
[WEBSITE] - Poprawiona funkcja odliczania czasu do zombie event.
[WEBSITE] - Poprawiona zakladka Bans w ktorej nie beda wyswietlane bany ktore sie skonczyly.

Since the last update passed more than a week, many people asked what to do next, I was working on it all the time to write something more, below I present all the changes that I made on the server.

Fixed a bug related to blocking spawn monster when the player is in the area of ​​the screen on a different level.
Fixed a bug in the Kick system that would throw players out during a duel if he did not move for more than 30 minutes.
A repaired Rope system that allowed the monster to be smuggled from a lower level.
Fixed Bless system that excluded the Amulet of Life or Salvation.
Corrected serious vulnerability in the Parcel system that allowed the use of plots as a so-called 'portable depot'.
Fixed a gap in the Cap system that allowed you to buy items without losing capa. '

Corrected error with deaths in the PvP arena. "
Improved vulnerability in the zombie event which caused crash.

Modification of rewards in Task-system.
The 'join zombie' command has been added, thanks to which you can join the event without haste only if you do not have skulla and pz.
Long awaited but polished arena Player vs Monster in which you can check your monster's strength without dying.
Special server save which saves players and houses every 3 minutes without any feelings in the game.


[PACC] - Strange Necromancer who sells the Amulet of Salvation, has been corrected
[PACC] - Arkhothep selling Amulet of Life (25 gold nuggets)
[PACC] - Added new respawn Ghazbarana which you will find not far Tharra, more information in our forum guides
[PACC] - Hawker purchases the silver key for the amount of 2 gold nuggets
[PACC] - Summoning Lind Worm with Hydra egg for Premium players only and "Dragon Scale Legs" quest.
[PACC] - New respawn of Old widow
[PACC] - Lord Raziele located on the way to Strange Necromancer
[PACC] - Increased experience for the boss 'Grolram'
[PACC] - Long awaited quest on 'Native armor', Required + 850 lvl

[ROOK] - Rookgard on it appeared a new quest in which you can get Power bolt and Boots of Haste.
[ROOK] - Healing spell 'exura gran' also available for Rookstayerow.


[FACC] - The price for each bless is now 12.5 gold nuggets (1250cc)
[FACC] - Changed location of Dragon Scale Legs quest
[FACC] - In town Gotti appeared rarely on facc Green Dragon God Hatchling.
[FACC] - A quest that is found on 'Mystic island' where you can get silver mace.
[FACC] - Three new houses with trainers to the south of City depot.
[FACC] - Red overlordy in the basement of City.

[WEBSITE] - The 'Monsters' tab is sorted alphabetically.
[WEBSITE] - Improved countdown function for zombie event.
[WEBSITE] - Fixed Bans tab where bans that will end will not be displayed.
ReplyForum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum software by © MyBB Theme © iAndrew 2016
Powered By